آریا اسماعیل زاده

Aria Esmaeilzadeh

آریا اسماعیل زاده ، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، مدرس برنامه نویسی و علوم تحلیل داده و همچنین نوسینده کتاب های آموزش برنامه نویسی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات رسام صنعت خاورمیانه مشغول به کار می باشد.

راه های ارتباطی