بنفشه واعظی

بنفشه واعظی
مدیرعامل شرکت رسام صنعت خاورمیانه

متولد ۱۳۷۲
دانش آموخته حقوق

از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در حوزه تامین تجهیزات پزشکی بخش تغذیه نوزادان نارس بیمارستان الزهرا تبریز آغاز کرده است.

او از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را به عنوان مدیرعامل شرکت رسام صنعت خاورمیانه ادامه داده و توسعه برند‌های کافه یمن و کافه کن‌پانا در ایران را بر عهده دارد.