بهراد جنتی

بهراد جنتی ، تکنسین فنی مهندسی مجموعه با سابقه فعالیت 15 ساله در این زمینه عضو با سابقه مجموعه ماست.